לעורך הדין אורן גרוטס היכרות מעמיקה עם ענף הבנקאות בישראל, נוהלי עבודתם של הבנקים המסחריים והשיקולים המנחים אותם בפעולותיהם, וידע רב במערכות הדינים, פסיקות בתי המשפט והוראות המפקח על הבנקים, המסדירות את פעולות הבנקים המסחריים ואת יחסיהם עם לקוחותיהם. כל אלה מקנים לו את הכלים לייצג את לקוחות המשרד באופן מיטבי מול הבנקים.

 

במשך שנים רבות ועד לייסוד המשרד עסק עורך הדין אורן גרוטס במתן טיפול משפטי שוטף ומגוון לסניפים ולדרגי הנהלה בכירים בבנקים מסחריים בישראל, וייצג את הבנקים בתביעות שהוגשו על ידי הבנקים או נגדם, בהליכים למימוש בטוחות, בהסדרי חוב ובהליכי חדלות פירעון.

 

במהלך השנים צבר עורך הדין אורן גרוטס ידע רב וניסיון עשיר בתחום הבנקאות וחדלות הפירעון (כינוסי נכסים, פשיטות רגל, פירוקי חברות, הקפאות הליכים והסדרי נושים).

 

להלן פירוט חלק מהשירותים המשפטיים המוצעים על ידי המשרד בתחום הבנקאות, המימון וחדלות הפירעון:

 

  • תביעות כספיות נגד בנקים
  • תביעות נגד בנקים בגין פגיעה בפרטיות או הפרת חובת החיסיון הבנקאי
  • בקשות לביטול הגבלות חשבון
  • הגנה בפני תביעות שהוגשו על ידי בנקים
  • גיבוש הסדרי חוב
  • ייצוג נושים וחייבים בהליכי כינוס נכסים, פשיטות רגל, פירוקי חברות, הקפאות הליכים והסדרי נושים