מייסד המשרד, עורך הדין אורן גרוטס, הינו בעל ניסיון עשיר בייצוג והופעה בבתי משפט ובהליכי גישור או בוררות. במהלך השנים עסק עורך הדין אורן גרוטס בניהול תביעות כספיות בהיקפים גדולים ביותר, תביעות לסעדים הצהרתיים, בקשות לסעדים זמניים, ליטיגציה מנהלית והליכים בענייני מכרזים.

 

להלן פירוט חלק מהשירותים המשפטיים המוצעים על ידי המשרד בתחום הליטיגציה האזרחית והמסחרית:

 

  • ייצוג והופעה בבתי משפט
  • ייצוג והופעה בהליכי גישור או בוררות
  • ייצוג והופעה בתביעות כספיות
  • ייצוג והופעה בתביעות לסעדים הצהרתיים
  • ייצוג והופעה בבקשות לסעדים זמניים
  • ייצוג נושים וחייבים בהליכים למימוש בטוחות (שעבודים, שטרי חוב, שיקים, ערבויות בנקאיות וערבויות אישיות)
  • ייצוג והופעה בפני גופים שיפוטיים ומעין שיפוטיים