מייסד המשרד, עורך הדין אורן גרוטס, הינו בעל ניסיון רב בטיפול בתביעות נזיקין ותביעות ביטוח מסוגים שונים. במהלך השנים טיפל עורך הדין אורן גרוטס במגוון רחב של תביעות נזיקין ותביעות ביטוח, ובכללן תביעות שעניינן פגיעות גוף כתוצאה מהתחשמלות, פגיעות גוף כתוצאה מביצוע עבודות קבלניות, פגיעות גוף שאירעו במרחב הציבורי, פגיעות גוף שאירעו כתוצאה מתאונות דרכים, פגיעות בעבודה ונזקי רכוש עקב שריפות.

  

להלן פירוט חלק מהשירותים המשפטיים המוצעים על ידי המשרד בתחום הנזיקין והביטוח:

 

 • תביעות בגין נזקי גוף
 • תביעות בגין נזקי רכוש
 • תביעות בגין תאונות עבודה ומחלות מקצוע
 • תביעות בגין תאונות דרכים
 • תביעות בגין רשלנות מקצועית (לרבות רשלנות רפואית)
 • תביעות בגין ליקויי בניה
 • תביעות בגין פגיעה בפרטיות
 • תביעות בגין לשון הרע
 • מימוש פוליסות ביטוח (לרבות פוליסות ביטוח חיים, אובדן כושר עבודה, חבות כלפי צד שלישי ואחריות מקצועית)
 • מימוש זכויות מול המוסד לביטוח לאומי
 • מימוש זכויות מול קצין התגמולים
 • תביעות עיזבון
 • תביעות יורשים